Protezy zębowe

Jednym z rozwiązań w przypadku braków uzębienia lub tkanek zęba są protezy zębowe. Stosuje się je zarówno wtedy, gdy pacjent nie ma kilku zębów w szczęce lub żuchwie, jak i przy całkowitym bezzębiu. Dzięki dzisiejszym, nowoczesnym technologiom, trudno je odróżnić od naturalnych zębów i prezentują się bardzo estetycznie. Protezy zębowe to inaczej aparaty leczniczo - rehabilitacyjne, dzięki którym pacjenci pozbawieni uzębienia mogą znowu cieszyć się nowym uśmiechem i z odzyskania utraconych funkcji aparatu mowy, przeżuwania itd. Wykonujemy je także w naszej klinice w Bydgoszczy.

Uzupełnienie stałe lub ruchome

Protezy zębowe dzielą się na:

  • stałe – to te, które mocowane są za pomocą specjalnego cementu do zębów stałych pacjenta;
  • ruchome – to takie które należy wyjmować w trakcie higieny jamy ustnej.

Do protez zębowych stałych zalicza się:

  • wkłady koronowe - uzupełnia się nimi twarde tkanki korony zęba uszkodzone lub utracone w przypadku, gdy niemożliwa jest trwała odbudowa metodami zachowawczymi (przez wypełnienie), wykonuje się je najczęściej z porcelany albo innych nowoczesnych materiałów złożonych. Najpierw pobierany jest wycisk, na podstawie którego technik wykonuje uzupełnienie, później cementowane do zęba;
  • wkłady koronowo - korzeniowe - są to konstrukcje zalecane w przypadku znacznego lub całkowitego uszkodzenia koron zębów własnych. cementuje się je pod warunkiem, że prawidłowo przeleczony kanał korzeniowy nie ma zmian patologicznych w okolicy wierzchołka, a uszkodzenie zęba nie powinno znajdować się poniżej brzegu kości. Są one z reguły traktowane jako umocowanie pojedynczej korony protetycznej lub będącej filarem mostu protetycznego;
  • mosty protetyczne – dzięki nim można uzupełnić brak jednego lub większej ilości zębów, a filarem są własne zęby lub implanty. Składają się z reguły z koron protetycznych osadzonych na zębach filarowych (bądź implantach) połączonych z przęsłem lub przęsłami (zębami sztucznymi) zastępującymi brakujące zęby. Sam zabieg jest bezbolesny i wykonywany w znieczuleniu miejscowym. Mosty mogą być ceramiczne, pełnoceramiczne, kompozytowe lub akrylowe;
  • korony – stosuje się je w przypadkach znacznego zniszczenia części koronowej zęba, to bardzo trwałe rozwiązanie, służące przez lata. Wykorzystuje się je także do odbudowy zębów na implantach.

Przykładami protez zębowych ruchomych są z kolei:

  • szkieletowe – opierają się na własnych zębach, są silne, stabilne, łatwe do utrzymania w higienie. Ich konstrukcja jest metalowa, delikatna i cieńsza, mocowane są na klamrach, nie uciskają dziąseł i łatwo się można do nich przyzwyczaić
  • overdenture - polecane są zwłaszcza pacjentom z uzębieniem resztkowym, mocowane są na korzeniach zębów lub implantach, instaluje się je na specjalne zatrzaski;
  • osiadające – protezy, które opierają się na śluzówce pacjenta, częściowe, lub całkowite

Noszenie protez na co dzień wymaga wyrobienia pewnych nawyków. Trzeba je dobrze oczyścić po każdym posiłku i pamiętać o tym, aby regularnie kontrolować u stomatologa. Źle dopasowane protezy stają się częstą przyczyną wielu zmian na błonach śluzowych.